En helhetlig aktør

Vår overordnede visuelle profil bidrar til at Forskningsrådet framstår som en helhetlig og sterk aktør. Hele virksomheten vår knyttes visuelt sammen og signaliserer derved sitt felles opphav.

Hver gang vi bruker logo, farger og andre profilelementer, vil gjenkjennelsen knytte aktiviteten til Forskningsrådet og fortelle om bredden i virksomheten.

Overordnet ansvar for Forskningsrådets visuelle profil er lagt til Kommunikasjonsenheten. Forskningsrådet har rammeavtaler med designbyråer og trykkerier. Bestillinger av deres tjenester skal gjøres av denne enheten.

bilde dekor   bild edekor    
           
   

Om profilmanualen

Denne profilmanualen skal hjelpe oss å gjennomføre en helhetlig visuell profil på alle Forskningsrådets produkter. Retningslinjene viser hvordan det best skal gjøres. Manualen skal ikke være en tvangstrøye, men et verktøy som gir både våre egne medarbeidere og eksterne formgivere mange muligheter. Profilmanualen er også et styringsverktøy for riktig ressursbruk.

Benytter du manualen effektivt, vil du oppdage de kreative mulighetene den gir.

 

Aktuelt

Ny profil for digitale flater
Vi har utviklet profilen til også å gjelde digital flater. Den vil bli tatt i bruk i arbeidet med nye nettsider til våren 2018. Deretter vil den inkluderes i eksisterende profilmanual.

Infografikk
Det har vært etterspørsel etter infografikk. Vi har nå utarbeidet ikoner og retningslinjer.
Les mer her >>

Programprofil
Flere muligheter til bildebruk under programprofilen. Les mer her >>

Ikoner for sosiale medier
Ikoner for sosiale medier skal gjengis bak på trykksaken. Telefaks kan også sløyfes på kolofonsiden nå.
Last ned ikonene>>

Desember 2018