Infografikk

God infografikk kan gjøre det enklere for mottakeren å forstå informasjon og sammenhenger. Ved å bruke grafikk og ikoner på en måte som underbygger dataene og budskapene, kan dette gjøre innholdet både tydeligere og mer engasjerende.  

 

 

 

Det er utviklet retningslinjer for Forskningsrådets infografikk. Grafikkstilen er utviklet i tråd med vår visuelle profil og skal sørge for at infografikken spiller godt sammen med det øvrige visuelle uttrykket.  

Det er viktig å tenke på hvordan grafikken skal brukes når den utformes. Skal den brukes i PowerPoint-presentasjoner eller på nettet er det særlig viktig å passe på at teksten blir godt lesbar, og at det er god nok kontrast mellom tekst og bakgrunn.

Ikoner

Det er utarbeidet et sett med ikoner. Dersom det er behov for flere symboler skal de utformes i tråd med ikonsettet. Ikonene kan brukes i profilfargene eller negative på fargeflater. De enkelte ikoner kan fåes fra Kommunikasjonsavdelingen i Forskningsrådet. Ikonsettet kan også lastes ned her: Ikoner PDF format >>

Grafikken kan brukes både som stillbilder og animert i film eller presentasjoner. Under følger hovedprinsippene for utforming av infografikk:

Farger

Ved utforming av grafikk skal kun farger fra Forskningsrådets fargepalett brukes. Det er også tillatt å bruke prosenter av profilfargene. Graderinger, skyggeeffekter eller 3D-effekter skal ikke benyttes. Se eksempel under.  Se fargepalett >>

 

Fonter

Forskningsrådets profilfonter skal brukes. Dersom grafikken skal brukes i PowerPoint  brukes Calibri som font, på nettsider brukes Souce Sans Pro. Dersom grafikk skal benyttes i trykksaker benyttes The Sans. Der teksten står sort på lys bakgrunn, skal The Sans B4 SemiLight benyttes. Om teksten står negativt på farget bakgrunn, eller tekst settes i farger, brukes The Sans Plain B5. Titler utheves med The Sans B7 Bold.  Dersom grafikk skal benyttes på flere medier benyttes Calibri.

Kildehenvisning

For å sikre at det er tydelig hvem som står bak dataene skal kildeinformasjon inkluderes. Dersom kilden er Forskningsrådet settes: «Kilde: Norges forskningsråd». Dersom andre er kilde skal det stå: «Kilde: Navn på institusjon. Utforming: Norges forskningsråd».

Eksempler:

 

Nedlastbare eksempler: PDF
Eksempel i PDF Eksempel PDF  Eksempel PDF
Eksempel i PDF Eksempel i PDF Eksempel i PDF