Ikoner

Forskningsrådet har utarbeidet et sett med ikoner. Dersom det er behov for flere symboler, skal disse utformes i tråd med ikonsettet. Ta kontakt med Kommunikasjonsenheten. Ikonene kan brukes i profilfargene eller negative på fargeflater. Lista viser ikonene i de ulike profilfargene. Alle profilfargene kan brukes både på ikonet og som bakgrunnsfarge der ikonet gjengis som negativt. Ikonsettet kan lastes ned som pdf. Vi gjør oppmerksom på at kun Fila "Alle ikoner per mars2018.pdf" viser fullstendig ikonsett. Jpg-og PNG-filer kan fås ved henvendelse til Nina Bjurbeck eller Therese Farstad.

IKT-ikoner i zip-fil

Alle ikoner per mars 2018

Oransje ikoner (PDF)

Blå ikoner (PDF)

Grønne ikoner (PDF)

Turkise ikoner (PDF)

Beige ikoner (PDF)

Grå ikoner (PDF)

Hvite ikoner på turkis bakgrunn (PDF)

Hvite ikoner på oransje bakgrunn (PDF)

Hvite ikoner på rød bakgrunn (PDF)

Hvite ikoner på blå bakgrunn (PDF)

Hvite ikoner på grønn bakgrunn (PDF)

Hvite ikoner på grå bakgrunn (PDF)

Hvite ikoner på beige bakgrunn (PDF)

Røde ikoner (PDF)