Andre maler

Et samordnet visuelt uttrykk gjelder også for andre kanaler enn trykte publikasjoner. Det er utviklet retningslinjer for PowerPoint-presentasjoner, video- og filmproduksjon og profilerende e-post.

Den visuelle profilen følges også for kontortrykksaker, annonser og utstillingsmateriell og viser en klar sammenheng til øvrige utgivelser fra Forskningsrådet.

     

kontrorintro_img

Kontortrykksaker/
felles materiale

• brevark
• konvolutter
• visittkort
• konferansemapper
• skilt etc.

Les mer >>

 
annonseintro_img


Annonser

• stillingsannonser
• utlysningsannonser/
   kunngjøringer
• prinsipper for    profilerende annonser

Les mer >>

 
utstillingerintro_img

Utstillings-
materiell

• roll-ups
• plakater etc.
• annet
   utstillingsmateriell
• Næringslivsdagen

Les mer >>

 
presentasjonerintro_img

Powerpoint-presentasjoner

Her finner du maler for bruk i PowerPoint-presentasjoner og for utforming av grafer og figurer i Excel.

Les mer >>

 
e-postintro_img

Profilerende
e-post

Her finner du retningslinjer for utforming av e-postmeldinger med bilder og farge og for eksempel påmelding til konferanser.

Les mer >>

 
                   
annonseintro_img


Sosiale medier

Her finner du retnings-linjer for oppsett og bildebruk i sosiale medier. Du kan også laste ferdige ikoner og malfiler

Les mer >>

presentasjonerintro_img

Bruk av profilen
i film og video

Her finner du egne retningslinjer for bruk av profilen i film og videoproduksjoner.

Les mer >>

Infografikk

Vi har utarbeidet et eget ikonsett og retningslinjer for bruk av infografikk. Mer info her

Les mer >>