Annonser

Annonser er et viktig ansikt utad. Forskningsrådet annonser ledige stillinger på Jobbagent og bruker i tillegg teasere og bannerer på nettsider der det er aktuelt. En annonse formidler ikke bare budskapet som er å lese i annonseteksten, men er også et visuelt virkemiddel for å gi et positivt inntrykk av Forskningsrådet og Forskningsrådets aktiviteter og programmer.

De annonsene som lykkes aller best i å fange oppmerksomhet og formidle et klart og annerledes inntrykk, bruker ofte mye luft og angir budskapet konsist og entydig. Den som sier for mye på en gang vil oppleve at det ene inntrykket drukner i det andre. Mye god kommunikasjon lages ut i fra prinsippet om at «less is more».