Bruk av profilen i film og video

Video og andre medieproduksjoner er viktige kommunikasjonsvirkemidler. Forskningsrådet har derfor utviklet grafiske retningslinjer for video slik at alle produksjoner med forskjellig uttrykk skal ha en felles profil og tydelig vise at de har samme avsender.

 

 

 

 

Retningslinjene er enkle og fleksible for at produksjoner av de fleste størrelser og kompleksitetsgrader skal kunne benytte seg av dem.

Det er på dette tidspunkt ikke laget lyd eller føringer for dette.

Overordnede føringer

Forskningsrådets profil for videoproduksjoner består av:

  • retningslinjer for bruk av logo, farger og typografi
  • filmfiler for vignetter, sju farger, tre språk og i to filformater
  • filmfiler for animerte bakgrunner, «bumpere», og «wipes»
  • bildefiler med «navnesupringer» for bruk til plassering av navn i video
  • bildefiler for plassering av logo på tekstplakater og som «bug»

Filmfilene er tilgjengelige i Mov-format, Animation ­ukomprimert og h264-codec.
Bildefilene er i lagdelt Adobe Photoshop-format (PSD CS4).

Alle filene er laget i 16:9-format (1920 x 1080) og er beregnet skalert ned til andre
formater og størrelser etter behov.

Hva som må med:

Alle videoer produsert for Forskningsrådet, Rådets ­programmer,
aktiviteter eller ordninger skal:

  • åpne med Forskningsrådets vignett
  • avslutte med en plakat med Forskningsrådets nettadresse, eventuellt med programforlengelse, for eksempel www.forskningsradet.no/sff
  • benytte fonten TheSans Basic
  • identifisere alle personer som snakker i bildet med «navnesupring»
Tekniske føringer

Retningslinjene har tatt rimelig hensyn til problematikken rundt «overscan», men i ekstreme tilfelle er det mulig at ytterkantene av eventuell tekstinformasjon beskjæres noe.

Filmfiler og annet grunnlagsmateriell

Ta kontakt med Kommunikasjonsenheten hvis du trenger materiell.