Bruk av logo

Logo og navnetrekk er hovedelementene som identifiserer Forskningsrådet som avsender. Dette gjelder også for videoproduksjoner fra Forskningsrådet.

Overordnede føringer

Profilen har et sett med regler for bruk av symbol og logo. Disse gjelder også for bruk i film- og videoproduksjoner, som i tillegg har noen spesielle føringer.

I videoproduksjoner skal logoen opptre i hvit eller svart ­variant på mørkere bakgrunn.

Logo skal aldri brukes som tekst i eller som deler av setninger. Det skal heller ikke knyttes andre elementer eller tekst opp mot logo.

Vignett

Vignettanimasjonen som ender i en visning av logoen, skal brukes som første element i alle Forskningsrådets film- og videoproduksjoner, uansett flater. (Se også siden «Vignetter»)

Størrelser

Det er definert to hovedstørrelser på logo for bruk i video. En størrelse til bruk sammen med vignett og tekstplakater og en mindre størrelse for bruk som «bug» i hjørnet av bildet.

Logo som «bug»

Alle Forskningsrådets videoproduksjoner skal ha en «bug», det vi si at logoen skal brukes til å vise avsenderidentitet tilsvarende det tv-stasjoner gjør, øverst i høyre hjørne.
Den skal vises gjennom hele filmens lengde bortsett fra på intro­vignetter og tekstplakater ved filmens sluttplakat som skal ha nettadresse.

 

«Bug» skal vises i hvitt med 50 prosent gjennomskinnelighet.

Filtyper

Det er laget filer med elementene plassert i HD-format (1920 x 1080 piksler). Filene er i Adobe Photoshop CS4-format. Når andre størrelser brukes, skaleres disse proporsjonalt.

Ta kontakt med Kommunikasjonsenheten hvis du trenger materiell.