Fargepalett

Fargene i grafikkelementene for video er de samme som i den overordnede profilen. De er definert med RGB-verdier og kan brukes i gradering og som grunnlagsfarge for elementer.

Bruk av farger

Forskningsrådet har sju profilfarger. De er valgt for å underbygge profilens særegenhet, for å dekke et bredt spekter av behov og for å differensiere mellom fagområder. God balanse i det visuelle uttrykket oppnås ved å bruke farger fra paletten i samspill med foto. Paletten er satt sammen for å kunne lage gode kombinasjoner av nøytrale toner og sterkere farger.

Det er også utviklet en palett av tilleggsfarger som består av lysere nyanser av profilfargene. Disse benyttes i henhold til gjengitte prosenter for å komplementere profilfargene.

Det er ikke tillatt å bruke farger utenfor paletten såfremt det ikke er i foto eller i vitenskapelige illustrasjoner.

Profilens rødfarge bør brukes med forsiktighet, ettersom rød farge kan være problematisk på enkelte flater.

Hvitt skal i videoproduksjoner defineres av lys grå, (RGB-verdiene: 236, 236, 236).

Tilleggsfarger

Det er utviklet en tilleggspalett som består av lysere nyanser av profilfargene. Disse benyttes i 50, 25 og 10 prosent for å komplementere profilfargene.

Forskningsrådets programmer og aktiviteter

Hvert program har valgt en egen profilfarge fra fargepaletten. Ved programspesifikke produksjoner bør den valgte ­programfargen hele veien brukes på vignetter og ­tekstplakater. Dette gjelder også for andre aktiviteter og ordninger med egen profil.

På «navnesupringer» kan en kontrastfarge til hovedfargen ­benyttes. Til annen grafikk kan programmets hovedfarge brukes sammen med andre toner og farger fra paletten.

En video skal ikke inneholde for mange av profilfargene. De forskjellige fargene må sammen utgjøre en helhet. RGB-verdier Fargene, deres RGB-verdier og mer utfyllende informasjon finnes på siden fargepalett.