Vignetter, «bumpere» og «wipes»

Animert vignett skal brukes i begynnelsen av alle Forskningsrådets video­produksjoner. Vignetten skal være et felles kjennemerke på nett, skjerm i presentasjoner eller andre flater.

Vignetter skal brukes som introduksjon til alle Forsknings­rådets ­videoproduksjoner. De viser en slags reise gjennom et virtuelt rom og ender i visning av Forskningsrådets logo.

Filmene har en lengde på ca. sju sekunder og det er laget en film med utgangspunkt i hver av den generelle profilens farger - tilsammen sju vignetter.

Filmene er laget i tre forskjellige språkutgaver: bokmål, nynorsk og engelsk. Om det skal lages videoproduksjoner på andre språk, benyttes engelsk versjon.

Forskningsrådets programmer og aktiviteter

Hvert program har valgt en egen profilfarge fra ­fargepaletten. Ved programspesifikke produksjoner bør den valgte program­fargen hele veien brukes på vignetter og tekst­plakater. Dette gjelder også for andre aktiviteter og ordninger med egen profil.

«Bumpere» og «wipes»

Det er laget et sett med «bumpere» basert på samme animasjon som vignettene. Disse kan benyttes som overganger mellom scener der det er hensiktsmessig. Det er også laget et sett med «wipes». Disse filmene har gjennomskinnelig inn- og utgang for å gi mer dynamiske overganger der dette er ønskelig.

Filtyper

Bakgrunnene er laget i HD Mov-format (1920 x 1080 piksler)med codec-ene Animation ukomprimert og h264. «Wipes» er kun laget i Animation ukomprimert, da h264 ikke støtter gjennomskinnelighet.

Ta kontakt med Kommunikasjonsenheten hvis du trenger materiell.