Bakgrunner

Et sett animerte bakgrunner er laget med utgangspunkt i vignetten. Disse kan brukes som underlag for tekst og andre grafiske fremstillinger.

Bakgrunnene er ment brukt til tekstplakater, grafikk og ­lignende for å gi et samlende og felles utrykk på de delene av produksjonen som ikke er video eller film.

Filmene har en lengde på 40 sekunder. De har «samme bilde» i inngang og utgang og kan kan derfor repeteres sømløst (loopes).

Farger

Det er laget en animert bakgrunn med utgangspunkt i hver av palettens farger.

Om det er behov for et lettere uttrykk kan bakgrunnene vises i graderinger av gjennomskinnelighet på hvit bakgrunn.

Gradene som kan benyttes er 50, 25 og 10 prosent.

Der tekstplakat benyttes i forlengelse av eller tett innpå vignett, benyttes samme farge som vignetten.

Farger for programmer og aktiviteter

Ved programspesifikke produksjoner bør den valgte programfargen brukes.

Filtyper

Bakgrunnene er laget i HD Mov-format (1920 x 1080 piksler)med codec-ene Animation ukomprimert og h264.

Ta kontakt med Kommunikasjonsenheten hvis du trenger materiell.