Navnesupringer

«Navnesupringer» skal benyttes for å identifisere ­alle relevante personer som snakker i videoen. Med «navnesupringer» menes det grafiske elementet som viser navn på ­intervjuobjekter eller andre som snakker i bildet.

Fargefelt

Fargefeltet har 95 prosent gjennomskinnelighet for å gi dynamikk i grafikken og for å unngå at fargen blir «flat».

Vi anbefaler å primært bruke de mørkere fargene på farge­feltet da tekst er satt i hvitt (RGB-verdiene 236, 236, 236). Alle Forskningsrådets profilfarger kan brukes. Man bør begrense bruken av antallet farger i samme produksjon.

Typografi

Fonten som benyttes er TheSans Basic SemiLight. Det er tatt høyde for to grader av informasjon, for eksempel navn på person og tittel, eller navn på person og firma/institusjon.

De to tekstnivåene skilles ved bruk av 55 prosent gjennomskinnelighet i sekundærteksten. Dette gir et ryddig og oversiktlig uttrykk men er allikevel fleksibelt nok til å dekke de fleste behov. Om det skulle være behov for et tredje nivå kan TheSansBasic Bold benyttes til utheving av detaljer.

Fontstørrelse

Teksten skal være lesbar på video som vises på Forsknings­rådets egne nettsider. Dette betyr at størrelsen skal være minst 14 piksler når video er i 500 piksler bredde.
Dette tilsvarer 54 piksler ved video i full HD (1920x1080).

Animasjon/visning

Selve «navnesupringene» er ikke animert men skal tones inn og ut med myke overganger («fade»/overtoning). Tiden på selve overgangen bør være rundt et sekund.

Filtyper

Det er laget filer med elementene plassert i HD-format (1920 x 1080 piksler).
Filene er laget i Adobe Photoshop CS4. Når andre størrelser brukes, skaleres disse proporsjonalt.

Ta kontakt med Kommunikasjonsenheten hvis du trenger materiell.