Tekstplakater

Med tekstplakater menes tekster, symboler og informasjon om medvirkende, ansvarlige og produsenter. Dersom produksjonen har en tittel kan en tekstplakat vises etter vignett, først i filmen. Ansvarlig produsent og eventuelt samarbeidspartnere skal presenteres sist i videoen.

Bakgrunner

Tekstplakater kan legges på de animerte bakgrunnene eller over annet filmmateriale.

Ved bruk av video eller annet filmmateriale som bakgrunn skal det benyttes materiale som gjør teksten godt lesbar.

Typografi

Fonten som skal benyttes er TheSans Basic SemiLight.

Om det skulle være behov kan fonten The SansBasic Bold benyttes til utheving av detaljer.

Det er definert to forskjellige størrelser på skrift. Disse er 120 piksler på 132 piksler linjeavstand for hovedtekst og 82 piksler på 100 piksler linjeavstand for støttetekst i et dokument i full HD. Ved bruk av andre formater skaleres disse størrelsene proporsjonalt.

Plassering

Tekst og elementer plasseres i senter av skjermflaten, både horisontalt og vertikalt. Ved bruk av flere linjer og ­størrelser skal hele tekstgruppen midtstilles.

Når flere elementer vises samtidig på skjermen skal avstanden mellom disse tilsvare en linjeavstand på 160 piksler eller en avstand fra bunnlinje til neste element på 100 piksler.

Bruk av Forskningsrådets logo

Ved bruk av logo på tekstplakater skal denne ikke brukes som deler av tekst, tekstlinjer eller setninger.

Rulletekster

Tekstplakater er i utgangspunktet ikke tenkt animert. En variant av tekstplakat som kan animeres er rulletekster. Rulletekster skal benytte de samme tekststørrelser og varianter som tekstplakater.