Grafiske fremstillinger

Video og levende bilder gir en unik mulighet til å presentere vanskelig tilgjengelig stoff på en pedagogisk måte. Alt fra det enkleste søylediagram til komplekse forklaringer kan animeres.

Form

Den generelle grafiske profilen inneholder retningslinjer for diagrammer, tabeller og grafiske fremstillinger. Utform­ingen av disse tar utgangspunkt i grunnelementene og benytter de samme prinsipper og farger som ­øvrige elementer i profilen. De samme hovedprinsippene gjelder for grafiske frem­stillinger i video.

Ved mer avanserte grafiske fremstillinger eller animasjoner bør profilfargene og Forskningsrådets typografi benyttes. Illustrasjoner, graderinger, lys og skyggeeffekter eller
3D-effekter kan nøkternt benyttes på eller i sammenheng med grafiske framstillinger.

 

Farger

Profilfargene og/eller prosentene av disse skal benyttes i grafer og figurer.

Typografi

I alle grafiske framstillinger eller animasjoner der det vises tekst skal profilfonten The Sans Basic benyttes.

Teksten skal være lesbar på video som vises på Forsknings­rådets egne nettsider. Dette betyr at størrelsen bør tilsvare 14 piksler eller større når videoen har 500 piksler bredde.
Dette tilsvarer 54 piksler ved video i full HD (1920x1080).