Rekkefølge og prioriteringer av elementer

Enkelte elementer skal gjennomgående plasseres på samme sted i en film eller video.

Forskningsrådets identitet, navn og internettadresse

Vignetten skal alltid vises først i videoproduksjoner der Forskningsrådet eller et av Forskningsrådets programmer er avsender.

Alle videoer og filmer skal avsluttes med en tekstplakat med Forskningsrådets internettadresse, eventuellt med programforlengelse. Denne skal stå i minst to sekunder. Der mediet tillater at videoen/filmen fryses på siste bilde ved avsluttet visning, skal dette være siste bilde.

Produsenter, medvirkende og rulletekster

Med unntak av der det er naturlig å vise dette på en tekstplakat ved filmens begynnelse, skal dette vises på slutten av videoen.

Førvisningsbilde

Ved bruk av stillbilde fra video som førvisnings­bilde eller såkalt «thumbnail» skal dette som regel hentes fra filmens innhold og ikke fra vignettanimasjonen. Dette for at det skal være variasjon dersom flere filmer skal opptre på samme oversiktsside.