Kontortrykksaker/fellesmateriale

Brevark, visittkort, skilting og lignende er svært viktige elementer i profileringen av Forskningsrådet. Det er etablert faste maler for logo, fargebruk og plassering av tekst for å sikre at vi framstår på en helhetlig og tydelig måte.