Brevark og konvolutter

Forskningsrådet har rammeavtaler om trykking av brevark og konvolutter. Avd. for felles service håndterer disse produksjonene. Programmer og aktiviteter skal ikke ha egne kontortrykksaker, men benytte Forskningsrådets offisielle varianter.

     

Brevark
 
Konvolutter
     
brev_img   konvolutter_img      

Nedlastbare filer:

Brevark original - side 1 PDF
Brevark original - side 2 PDF

 

Nedlastbare filer:

Konvolutt C4 - original PDF
Konvolutt C5 - original PDF
Konvolutt E65 - original PDF