Konferansemapper

Produksjon av konferansemapper håndteres i Forskningsrådet V/Kommunikasjonsenheten. Programmer og aktiviteter skal benytte Forskningsrådets generelle konferansemappe.