Deltakerskilt ved møter og konferanser

I forbindelse med konferanser utarbeides disse av arrangøren. Mal er tilgjengelig internt under M-knappen i word.