Presentasjoner og grafiske fremstillinger

PowerPoint-presentasjoner og grafiske framstillinger brukes ofte i budskapsformidlingen fra Forskningsrådet. De faste malene bidrar til at presentasjonene framstår mest mulig enhetlig i alle sammenhenger. Vi bruker i dag  formatet 16:9. Malene er lagret på fellesområdet internt i Forskningsrådet. Eksterne brukere kan få tilgang til malene ved henvendelse til Kommunikasjonsenheten.