Sosiale medier

Sosiale medier er et supplement til allerede etablerte informasjonskanaler, og er først og fremst en plattform for å skape dialog og samhandling med de interesserte.

 

 

 

 

For å sikre en konsekvent og tydelig profil på tvers av alle kommunikasjonsflater er det utviklet retningslinjer og malverk for hvordan Forskningsrådet skal fremstå i sosiale medier.

Navnegiving

Forskningsrådet skal framstå som avsender når kontoer åpnes for rådets programmer eller arrangementer. Når Norges forskningsråd står som hovedavsender skal denne betegnelsen brukes. I noen medier er det tegnbegrensninger, slik at kortversjonen Forskningsrådet må brukes.

Som tilleggsnavn brukes programnavnet eller arrangementsnavnet, sammen med Forskningsrådet. Der det er tegnbegrensinger som ikke gjør det mulig å bruke oppsettet kan programmet/arrangementets navn stå alene.

Profilbilder

Forskningsrådets symbol skal brukes som profilbilde på Facebook, Twitter og i andre medier. Under de ulike menyfanene finner du profilbilder som kan lastes ned og brukes.

Andre bilder

Der det er mulig å legge til tilleggsbilder, f. eks. i bakgrunn eller i topp, er det utarbeidet et overordnet bilde for Forskningsrådet. Dette bildet kan lastes ned i riktig størrelse og oppsløsning under de relevante menyfanene. Dersom det er et av forskningsrådets programmer som er avsender brukes programmets profilbilde som tilleggsbilde.

SoMe-ikoner på trykksaker

Ikonene skal plasseres på angitt plass på baksiden av alle trykksaker.