Sosiale medier

Sosiale medier er et supplement til allerede etablerte informasjonskanaler, og er først og fremst en plattform for å skape dialog og samhandling med de interesserte.

 

 

 

 

For å sikre en konsekvent og tydelig profil på tvers av alle kommunikasjonsflater er det utviklet retningslinjer og malverk for hvordan Forskningsrådet skal fremstå i sosiale medier.

Navnegiving

Forskningsrådet skal framstå som avsender når kontoer åpnes for rådets programmer eller arrangementer. Når Norges forskningsråd står som hovedavsender skal denne betegnelsen brukes. I noen medier er det tegnbegrensninger, slik at kortversjonen Forskningsrådet må brukes.

Som tilleggsnavn brukes programnavnet eller arrangementsnavnet, men da før Forskningsrådet. Der det er tegnbegrensinger som ikke gjør det mulig å bruke oppsettet «program-/arrangementsnavn – Forskningsrådet», kan programmet/arrangementets navn stå alene.

Profilbilder

Forskningsrådets symbol skal brukes som profilbilde på Facebook, Twitter og i andre medier. Under de ulike menyfanene finner du profilbilder som kan lastes ned og brukes.

Andre bilder

Der det er mulig å legge til tilleggsbilder, f. eks. i bakgrunn eller i topp, er det utarbeidet et overordnet bilde for Forskningsrådet. Dette bildet kan lastes ned i riktig størrelse og oppsløsning under de relevante menyfanene. Dersom det er et av forskningsrådets programmer som er avsender brukes programmets profilbilde som tilleggsbilde.

Ikoner på trykksaker

Ikonene skal plasseres på angitt plass på baksiden av alle trykksaker.