Arrangementer og konferanser

Forskningsrådet arrangerer mange konferanser i løpet av et år. Det kan være behov for roll-ups, bannere og plakater. Ta kontakt med Kommunikasjonsenheten hvis du trenger materiell. Husk å komme i god tid for arrangementet.