Næringslivsdagen

Forskningsrådets næringslivsdag er en møteplass for Forskningsrådets kunder og samarbeidspartnere innen næringsliv og forskning.

Det kommer representanter fra næringsliv, forskningsmiljøer og myndigheter – for å bli inspirert, for å få ny kunnskap og for å bli kjent med nye mennesker.

I forbindelse med Næringslivsdagene produseres det materiell som brukes både i markedsføring av arrangementet, for å skape en god ramme på dagen og for å formidle informasjon og budskap. Materiellet følger Forskningsrådets profil, men budskapet spisses mot årets tema.

 

Bilde: Næringslivsdagen