Synliggjøring av avsender

Den visuelle profilen skal bidra til at Forskningsrådet framstår som en helhetlig og sterk aktør. Alle aktivitetene våre knyttes visuelt sammen gjennom den overordnede profilen og signaliserer dermed at de har felles opphav. Det er derfor utformet retningslinjer for avsenderhierarki som formidler den helhet de ulike programmene og aktivitetene inngår i.

     

 
bilde avsender FR


Forskningsrådet

All vår kommunikasjon skal ivareta Forskningsrådet som avsender. Det er derfor utviklet prinsipper for synliggjøring av Forskningsrådet.

Les mer >>

 
bilde avsender programmer

Programmer og aktiviteter

Her finner du prinsipper for synliggjøring av Forskningsrådets programmer og aktiviteter, Store programmer, internasjonale aktiviteter og særskilte ordninger.

Les mer >>

 

Tverrgående prioriteringer

Mange av Forskningsrådets aktiviteter er tverrgående. Her finner du retningslinjer for hvordan disse skal profileres.

Les mer >>

 
bilde avsender samarbeidsprosjekter

Samarbeids-
prosjekter

Der Forskningsrådet har samarbeidspartnere er det viktig at roller og avsendere tydeliggjøres. Det er derfor utarbeidet retningslinjer for synliggjøring av samarbeidspartnere.

Les mer >>

 
almennrettet_img

Allmennrettede tiltak

Allmennrettete tiltak har egne visuelle profiler tilpasset formål og målgrupper. Det er utviklet overordnede prinsipper for synliggjøring av Forskningsrådets rolle.

Les mer >>