Allmennrettede tiltak

Forskningsrådet har mange formidlingstiltak, blant annet mot barn og unge og mot allmennheten for øvrig.

Der Forskningsrådet står som avsender følges Forskningsrådets profil, men design og kommunikasjon tilpasses målgruppen. Eksempler på dette er:

• Forskningstorget
• Næringslivsdagen
• Forskningens festaften

Det finnes også prosjekter hvor Forskningsrådet har funksjonen som sekretariat eller hvor prosjektet i seg selv er profilert. Disse tiltakene har egne visuelle profiler og Forskningsrådets synliggjøres kun ved logo. Eksempler på dette er:

• Forskningsdagene
• Nysgjerrigper
• Konkurransen Unge Forskere

allmennrettet_img

Forskningsdagene og Nysgjerrigper er eksempler på allmennrettede tiltak med egne grafiske profiler.