Forskningsdagene

Forskningsdagene er en nasjonal, årlig festival der alle typer forsknings- og kunnskapsbaserte institusjoner inviteres til å vise fram sin virksomhet for allmennheten på nye og spennende måter.

Gjennom en rekke forskjellige arrangementer kan mennesker i alle aldersgrupper og på alle kunnskapsnivåer få et innblikk i forskningens verden.

Målsetningene for festivalen er å:
• skape begeistring og forståelse for forskning
• formidle hva forskningen og dens resultater betyr for oss i vårt daglige liv
• vise sammenhengen mellom forskning, innovasjon og næringsliv
• vekke interesse i mediene for forskning og forskningsresultater
• bidra til rekruttering av unge til forskningsrelaterte yrker

Forskningsdagene har en egen visuell profil og Forskningsrådet synliggjøres kun i tekst og ved bruk av logo.

http://arrangor.forskningsdagene.no/c65591/artikkel/vis.html?tid=65601

 

Forskningsdagene