Forskningskampanjen

Små forskere kan få frem ny kunnskap av stor betydning. Det har vi sett gang på gang i Forskningskampanjen, der skolebarn fra hele Norge inviteres til å undersøke noe i sitt nærmiljø.

Forskningskampanjen arrangeres hvert år i forbindelse med Forskningsdagene.
Miljolare.no/Skole-laboratoriet i realfag ved Universitetet i Bergen er fast samarbeidspartner.
 
Hva kampanjen skal handle om varierer fra år til år. Elevene leverer et reelt stykke forskningsarbeid og med deltakelse fra flere tusen elever over hele landet blir sluttresultatet godt.