Nysgjerrigper

Norges forskningsråd startet tiltaket Nysgjerrigper i 1990. Nysgjerrigper er for elever og lærere i barneskolen, og viser barn og unge at forskning er gøy. Nysgjerrigper vil at alle skal ta vare på sin nysgjerrighet, forskertrang og fantasi!

Forskningsrådet jobber blant annet for å rekruttere til forskeryrket, og Nysgjerrigper er Forskningsrådets tiltak for barn og unge. Spennende formidling og konkrete aktiviteter er kanskje det beste virkemidlet for å få barn og unge engasjert og interessert.

Nysgjerrigper har en egen visuell profil og Forskningsrådet synliggjøres kun i tekst og ved bruk av logo.

www.nysgjerrigper.no