Forskningsrådet

Forskningsrådet skal framstå som avsender av all informasjon fra Rådet sentralt og fra Forskningsrådets regulære programmer og aktiviteter. Logoen skal ha en fast plassering, og det skal ikke benyttes annen tekst i direkte tilknytning til logoen. Programmer, Store programmer og internasjonale aktiviteter synliggjøres særskilt gjennom fast tekstlig merking.

Organisasjonsinndelingen i Forskningsrådet skal ikke synliggjøres i avsenderhierarkiet. Divisjonslogoer eller egne program-/prosjektlogoer skal altså ikke brukes. Forskningsrådets underliggende organisatoriske enheter, programmer og programlignende aktiviteter skal heller ikke ha egne brevark, konvolutter, visittkort eller lignende, men skal benytte kontortrykksakene som er laget på overordnet nivå.

 

Synlig avsender
Klikk for større bilde