Programmer og aktiviteter

Forskningsrådet har et bredt spekter av programmer og aktiviteter med hver sin egenart. Aktivitetenes særpreg kan fremkomme i den visuelle kommunikasjonen, men det er samtidig viktig at produkter fra aktiviteter og programmer bidrar til at Forskningsrådet fremstår som en enhetlig organisasjon.

Derfor er det utformet retningslinjer som skal bidra til å tydeliggjøre profileringen av de ulike programmenes og aktivitetenes egenart og samtidig skape sammenheng programmene/aktivitetene imellom. Retningslinjene ivaretar dessuten behovet for å profilere Forskningsrådet som overordnet avsender av all informasjon fra programmer og divisjoner.

 

     
illu_pro_img