Programmer

Forskningsrådets programmer og aktiviteter skal profileres under Forskningsrådets profil, og det skal ikke utvikles egne logoer eller designsystemer for de enkelte programmene. Programmenes rolle som avsender på nettsider og andre trykksaker skal imidlertid framgå tydelig.

Programprofilen består av fast sett av programbilder og en programfarge. Fargen velges fra Forskningsrådets fargepalett. Det skal velges 1-6 programbilder som behandles likeverdig og som skal henge sammen i uttrykk og tema. Bildene skal brukes som hovedbilder og kan suppleres med sekundære bilder etter behov. Bildene skal være i tråd med Forskningsrådets bildestil og harmonere med programfargen.

Et av bildene skal brukes som profilbilde på programmets nettside. Bildet skal ikke gjengis som helhet, men man tar et utsnitt. Siden formatet på toppfeltet er smalt og inneholder både logo og søkeboks bør det velges et rolig utsnitt som ikke har for mye kontraster.

Programbilder og farge settes inn i Forskningsrådets faste maler og grid og skal benyttes i all kommunikasjon fra programmene. Det er utviklet et fast system for merking av programmene, det er ikke tillatt å benytte annen type merking. Se eksempel under.

Se maler for programmene

 

Program
Klikk for større bilde

 

Eksempler på valg av programbilder i serie

Programbilder

Programbilder

Klikk for større bilder