Store programmer

Forskningsrådets Store programmer skal profilmessig behandles på lik linje med ordinære programmer.

Programtypen er etablert som et eget virkemiddel for å realisere nasjonale satsinger på tvers av fag og sektorer og programmenes særskilte status skal synliggjøres gjennom en fast plassert tag på trykksaker og nettsider og en tekstlig merking. En felles tekst om Store programmer er satt inn på 2. omslagsside i malene. Denne teksten skal alltid være med.

Samlet presentasjon av de Store programmene

Der de Store programmene skal presenteres under ett, skal felles programprofil for Store programmer (profilbilde, rød profilfarge, tag) benyttes. De ulike programmene kan synliggjøres ved å bruke utsnitt av profilbildene deres som tilleggsbilder, slik det er vist på eksempelet her.

storepro_felles_img

 

Presentasjon av et Stort program

Store programmer skal alltid merkes konsekvent i merkefelt på forsider av publikasjoner og ved fast plassering av tag. Plassering av tag’en avhenger av publikasjonstype. Tag’en er det eneste grafiske elementet som skiller et Stort program fra et regulært program/aktivitet. Teksten og størrelsen på må ikke endres.

stortpro_img

 

 


 

 

 

sp_tagg_img

Nedlastbar tag:

Bokmål:
For trykk
EPS

For elektroniske medier:
GIF (web) PNG (ppt)

Engelsk:
For trykk
EPS

For elektroniske medier:
GIF (web) PNG (ppt)