Internasjonale aktiviteter

Internasjonale aktiviteter og EU-samarbeid merkes som «Internasjonalt» i feltet på forsiden.

EU-relaterte aktiviteter hvor Forskningsrådet benyttes som en nasjonal informasjonskanal, betraktes på samme måte som aktiviteter hvor Forskningsrådet kun er en bidragsyter.

internasjonalt_img