Særskilte ordninger

Forskningsrådet har enkelte særpregede ordninger som er høyt profilerte. Dette er Sentre for fremragende forskning (SFF), Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI), og Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME).

SFF, SFI og FME har egne visuelle profiler, men skal ha en kort tekst under logoen for å vise tilknytningen til Forskningsrådet.

SkatteFUNN er en av de mest brukte ordningene som Forskningsrådet administrerer. Denne ordningen har en egen visuell profil som ikke er omtalt i denne profilen. For oppdrag for SkatteFUNN, ta kontakt med Avdeling for SkatteFUNN. 

bilde særskilte ordinnger