Samarbeidsprosjekter

Forskningsrådet har en lang rekke samarbeidsaktiviteter med ulike andre aktører. Dette er aktiviteter der Forskningsrådet ikke nødvendigvis er den mest sentrale «eieren». Slike samarbeidstiltak kan være programlignende aktiviteter og ulike prosjekter av kortere eller lengre varighet.

Produktene som skal lages, er ofte de samme som for rene Forskningsrådsaktiviteter, men de skal følge andre visuelle retningslinjer. Som utgangspunkt må det for hver ny slik aktivitet avklares om Forskningsrådet er hovedavsender, likeverdig partner eller kun opptrer som bidragsyter. Avklaringen skal foretas i den enkelte divisjon, i samråd med Kommunikasjonsenheten. Retningslinjene i profilen gir veiledning om hvordan Forskningsrådets ulike avsenderroller skal håndteres visuelt.