Forskningsrådet som likeverdig partner

Der Forskningsrådet og Rådets samarbeidspartner/e er likeverdige i forhold til prosjektet/aktiviteten, skal publikasjonene, nettsidene eller trykksakene benytte en egen profil. Forskningsrådets og samarbeidspartners logo likestilles i et fast system.

Det må i startfasen for slike aktiviteter avklares hvilke aktører som skal stå som avsendere av produktene fra dem.