Forskningsrådet som bidragsyter

Der Forskningsrådet kun er bidragsyter, skal Forskningsrådet innordne seg samarbeidspartners profil, men reglene for gjengivelse av Forskningsrådets logo skal følges og kun tillatte versjoner av logoen benyttes.

Her finner du mer informasjon om Forskningsrådets logo og filer til nedlasting >>