Tematiske og tverrgående prioriteringer

Mange av Forskningsrådets aktiviteter er tverrgående, for eksempel de prioriteringene som er nedfelt i ”Forskningsmeldingen”. Når disse profileres, skal maler og retningslinjer for overordnede trykksaker følges. Velg et bilde som illustrerer temaet. Dette blir et engangsbilde, knyttet til anledningen.

I smal stripe på forsiden skal den tematiske prioriteringen merkes, se eksempel under.

Informasjonstekst om den aktuelle prioriteringen settes alltid på side 2. Dette er en fast tekst som brukes hver gang, på linje med Om programmet eller Om Forskningsrådet. Baksiden kan også benyttes til mer utfyllende tekst. Dersom det finnes flere programmer innenfor temaet skal dettes viser i tekst på omslagets innside eller bakside.