Designstrategi

Den visuelle profilen sikrer at Forskningsrådet fremstår som en helhetlig og sterk aktør. Alle programmene og aktivitetene er visuelt knyttet sammen gjennom profilen og signaliserer derved at de har felles opphav.

Samtidig tar systemet hensyn til at Forskningsrådets mange programmer og aktiviteter må ha egenidentiteter, og at ulike produkter har behov for ulik bruk av visuelle virkemidler.

Det er utviklet egne retningslinjer for synliggjøring av Forskningsrådet som «avsender» av produktene, for profilering av programmer og for synliggjøring av samarbeidspartnere. Retningslinjene har som mål å gjøre de interne arbeidsprosessene enklere.

Strategien bygger på tre styrende begreper som er valgt for den visuelle profilen:
ÅPENHET – NYTENKING – NØKTERNHET.

 

Publikasjonstyper

Både Forskningsrådet sentralt og programmer og aktiviteter produserer ulike typer publikasjoner som rapporter, nyhetsbrev, brosjyrer, invitasjoner osv.

Uavhengig av hvem som står bak, skal produkter innenfor hver publikasjonstype ha visuelle fellestrekk som binder dem sammen og synliggjør dem som en del av helheten. Vi har etablert et profilhierarki og et sett med retningslinjer som viser hvordan visuelle virkemidler skal brukes på ulike publikasjonstyper.

 

 
bilde design strategi

 
 
Bilde prinsipper for profilhieraki


Prinsipper for profilhierarki

Profilhierarkiet strukturerer bruk av visuelle virkemidler i forhold til produktenes formål og målgrupper.

Les mer >>

 

 
Bilde: Sammenheng mellom publiskasjonstyper

Sammenheng mellom publikasjonstyper

Grupper av publikasjoner med like bruksområder kan ha behov for å vise slektskap. Her finner du hovedinndelingen av Forskningsrådets publikasjonstyper.

Les mer >>