Prinsipper for profilhierarki

Profilhierarkiet strukturer bruk av visuelle virkemidler i forhold til produktenes formål og målgrupper, slik at de tilgjengelige ressursene kan utnyttes effektivt. Det er ikke alltid nødvendig med kostbare løsninger når en enklere publikasjon kan formidle budskapet like godt. På denne måten styres ressursene mot utadrettet virksomhet, hvor en større satsing og målretting er nødvendig.

Bekreftende funksjon

Kommunikasjonsflatene som i hovedsak bekrefter Forskningsrådet som avsender, skal ha en nøktern utforming og baseres på faste maler. Det foreligger klare retningslinjer for billedbruk, enten det er del av forhåndsdefinerte grid eller som informativ illustrasjon til teksten. Eksempler på publikasjoner med bekreftende funksjon er: postale trykksaker, budsjett- og årsrapport, utredninger for departementene og intern kommunikasjon.

Profilerende funksjon

Der kommunikasjonen skal overbevise og begeistre viktige målgrupper, må den dramatiseres og målrettes. Konsept og dramatisering utvikles i henhold til målsettinger og målgrupper. Overordnede retningslinjer for profilen skal følges, men samtidig er det lagt opp til fleksibilitet.

Program
Klikk for større bilde