Sammenheng mellom publikasjonstyper

Grupper av publikasjoner med like bruksområder bør ha et visst slektskap. En del av planleggingsfasen for enhver publikasjon bør være å vurdere dens plass i publikasjonshierarkiet, og hvordan den forholder seg til andre publikasjoner. Det er viktig å tenke igjennom dette før utformingen gjøres, slik at man kan arbeide effektivt og unngå ekstra kostnader.

Det skal også være visuell likhet mellom de ulike publikasjonene innenfor hvert enkelt program og hver aktivitet. Kommunikasjonsenheten deltar gjerne i vurderingene.

 

pubserier_1_img

Eksempel på hvordan «Temahefter» har visuell sammenheng og benytter felles mal.

 

Årsmelding

Eksempel på hvordan «Årsmeldinger» har visuell sammenheng og benytter felles mal.