Fremmedspråklig materiell

Forskningsrådet utgir en del fremmedspråklig materiell. Dette skal følge de
samme maler og retningslinjer som trykksaker på norsk. Imidlertid må man
huske å kreditere oversetter både på baksiden av publikasjonen og på
kolofonsiden inni, på samme måte som fotokreditt.

Det er gjort oppdateringer i gridet som ikke er lagt inn i InDesignmalene her. Endringene omfatter kolofonen på baksiden og inkludering av ikoner for sosiale medier i avsenderfeltet.

For oppdaterte grid og retningslinjer for oppsett, se grid.