Maler publikasjoner

Et samordnet visuelt uttrykk og en tydelig sammenheng mellom trykte og digitale medier vil bidra til at Forskningsrådet framstår som en helhetlig og sterk aktør. Maler og retningslinjer er et viktig virkemiddel for å oppnå dette. Det er i profilen også lagt vekt på sammenheng på tvers av publikasjonene og innenfor hver publikasjonstype.

Dette punktet rommer maler for publikasjoner mens man under fanen «Andre maler» finner kontortrykksaker, annonser og digitale medier.

     

 
Bilde Forskningsrådet

Overordnede publikasjoner

• rapporter
• brosjyrer
• publikasjonsserier

Les mer >>

 

 

 
Bilde Programmer/aktiviteter

Programmer/ aktiviteter

Malene omfatter alle typer publikasjoner og nettsider fra regulære programmer/aktiviteter og fra Store programmer.

Les mer >>

 
Bilde Internasjonalt

 
Internasjonalt

Her finner du retningslinjer for profilering av Forskningsrådets internasjonale aktiviteter.

Les mer >>

 
presentasjonerintro_img

Fremmedspråklig
materiell

• brosjyrer
• programtrykksaker
• internasjonalt

Les mer >>

 
magasinintro_img

 
Temahefter

Her finner du setnings-linjer for utforming av temahefter.

Les mer >>