Publikasjoner programmer/aktiviteter

Visuell profil for Forskningsrådets programmer og aktiviteter bygger på den overordnede profilen, for å skape visuell sammenheng mellom Rådet som helhet og de enkelte programmene/aktivitetene. Profilen skaper også sammenheng programmene/aktivitetene imellom. Programmets/ aktivitetens særpreg framkommer bl.a. ved hjelp av individuelle profilbilder og en fast programfarge.

Programmet/aktiviteten skal ha et fast sett med profilbilder som hovedkjennetegn. Disse bildene skal brukes på omslaget på alle publikasjoner og på programnettstedet. I tillegg kan man benytte flere mindre bilder som passer tematisk til den enkelte publikasjon. Bildene skal formidle programmets eller aktivitetens egenart og fagområde. Bildevalget må vurderes grundig, for profilbildet skal følge programmet i hele programperioden.

Bildecollage eller illustrasjoner skal ikke benyttes. Om det er ønskelig med et grafisk eller abstrakt uttrykk kan abstrakte fotografiske uttrykk benyttes.

Programmet/aktiviteten skal også velge en av Forskningsrådets sju profilfarger som «sin» farge. Fargen må passe til profilbildene, så det vil være naturlig å velge bilder før man velger farge. Mer om bilder og bildestil finner du under menypunktet «Bilder/illustrasjoner»

Les mer om retningslinger for utvikling av programprofil her.

 

Forskningsrådets Store programmer følger samme retningslinjer som øvrige programmer, men har i tillegg en egen tag som profilerer virkemidlet og binder programmene sammen. Plassering og størrelse på denne er definert i malene. På innsiden av publikasjonsomslag skal Store programmer ha en fast tekst som beskriver virkemidlet. Både tag og standardtekst ligger i malene.

Original av tag kan lastes ned her >>

 

Det er gjort oppdateringer i gridet som ikke er lagt inn i InDesignmalene her. Endringene omfatter kolofonen på baksiden og inkludering av ikoner for sosiale medier i avsenderfeltet.

For oppdaterte grid og retningslinjer for oppsett, se grid.