Rapporter vanlige programmer

For å skape en bedre sammenheng mellom rapporter utgitt av Forskningsrådet, bruker vi standardformatene A4, A5 og 21 x 24 cm. Legg merke til at plassering og størrelse på logo og tekst på omslag er den samme uavhengig av formatet.

Det er utviklet maler for både omslag og innmat. Til innmaten er det laget maler for ulike spalteantall per side. Valg av mal må tilpasses publikasjonstype, tekstmengde og illustrasjonsbruk.

I en del tilfeller vil det være naturlig å benytte en ekstern designer til utforming av omslag, mens innmaten produseres internt. For den interne produksjonen er det utarbeidet egne rapportmaler i Word som skal følges. Disse ligger ikke i manualen, men under M-knappen internt i Forskningsrådet.

Det er gjort oppdateringer i gridet som ikke er lagt inn i InDesignmalene her. Endringene omfatter kolofonen på baksiden og inkludering av ikoner for sosiale medier i avsenderfeltet.

For oppdaterte grid og retningslinjer for oppsett, se grid.

     

A4
 
 
     
Omslag
 
Innside omslag 2- og 3-spaltemal
     
rapporter_pro_omslag_img   Bilde: innsideomslag 2-3 spalte      

Nedlastbare filer:

Omslag - eksempel PDF
Omslag - retningslinjer PDF

 

 

     
2-spaltemal
 
3-spaltemal
     
Bilde: 2-spalte   Bilde 3-spalte      

Nedlastbare filer:

2-spalter - eksempel PDF
2-spalter - maler InDesign

 

Nedlastbare filer:

3-spalter - eksempel PDF
3-spalter - maler InDesign
     
A5
 
 
     
Omslag
 
Innside omslag 1- og 2-spaltemal
     
Bilde A5 omslag   Bilde A5 innside 2-3 spalte      

Nedlastbare filer:

Omslag - eksempel PDF

Omslag - retningslinjer PDF

         
1-spaltemal
 
2-spaltemal
     
Bilde: 1 spalte
  Bilde: A5 2 spalte      

Nedlastbare filer:

1-spalte - eksempel PDF

1-spalte - maler InDesign

 

Nedlastbare filer:

2-spalter - eksempel PDF

2-spalter - maler InDesign

     
21 x 24 cm
 
 
     
Omslag
 
Innside omslag 2- og 3-spaltemal
     
       

Nedlastbare filer:

Omslag - eksempel PDF
Omslag - retningslinjer PDF

 

 

     
2-spaltemal
 
3-spaltemal
     
       
Nedlastbare filer:

2-spalte - eksempel PDF
2-spalte - maler InDesign

  Nedlastbare filer:

 

3-spalte - eksempel PDF
3-spalte - maler InDesign