Faktaark Store programmer

Faktaark og prosjektark er et to-sidig ark i A4. Publikasjonstypen har ulike formål, og bruksmulighetene er mange. Malen bygger på nyhetsbrevet, men har et litt annet oppsett på side 2, bl.a. en boks med informasjon om programmet og tag for Store programmer.

Programmets profilbilde og -farge skal brukes i toppfrisen på første side. Baksiden inneholder et fast felt med informasjon og programmet og kontaktpersoner. Faktaark egner seg godt til å legge på programsiden eller sende på e-post istedenfor å trykke.

 

 

sp_tagg_img

Nedlastbar tag:

Bokmål:
For trykk
EPS

Engelsk:
For trykk
EPS

 
Faktaark Faktaark bakside  
Faktaark_store
 
Faktaark_store_bak    

Nedlastbare filer

Faktaark - eksempel PDF
Faktaark - retningslinjer PDF
Faktaark - maler InDesign