Nettsider vanlige programmer

Programmenes nettsider skal speile den grafiske profilen som benyttes på trykksaker. Profilbildet skal benyttes i toppfrisen, og programmets profilfarge skal settes inn i feltet under bildet.

Størrelsen på bildet i toppen skal være 763 piksler i bredden og 100 piksler i høyden. Det er ellers ikke gjort endringer på oppsettet av programsidene. Arbeidet med programmenes hjemmsider må utføres internt i Forskningsrådet.