Info-kort

Istedenfor å trykke opp materiell til konferanser kan det være like nyttig med kort informasjon som viser til en nettside isteden. Dette vil fungere både som markedsføring og som profilering, og vil forhåpentligvis føre til mer trafikk på programsiden.

Programmets profilbilde og –farge skal benyttes, og det er naturlig med en visuell likhet med et trykket konferanseprogram hvis man lager det. Programmets nettadresse og QR-kode skal benyttes på baksiden.

Har programmet konto på sosiale medier, bør disse symbolene også med på baksiden. Vi anbefaler formatet A6 (105 x 148 mm) eller 210 x 100 mm (Flyer). Kortene trykkes på 250 g Galerie art silk.

 

 

 

 
Info-kort
 
 
     
 

 

 

Nedlastbare filer A6 (105 x 148 mm):

Info-kort, A6 - eksempel PDF
Info-kort, A6 - maler InDesign

 

Nedlastbare filer Flyer (210 x 100 mm):

Info-kort, Flyer - eksempel PDF
Info-kort, Flyer - maler InDesign