Rapporter Store programmer

Rapporter fra Store programmer følger de samme retningslinjene som regulære programmer/aktiviteter, men har i tillegg en egen tag som profilerer virkemidlet og binder programmene sammen. På innsiden av publikasjonsomslag skal Store programmer ha en fast tekst som beskriver virkemidlet. Både tag og standardtekst ligger i malene.

Store programmer skal benytte standardformatene A4, A5 og 21 x 24 cm. Det er utviklet maler for både omslag og innmat.

Legg merke til at plassering og størrelse på logo og tekst på omslag er den samme uavhengig av formatet. Til innmaten er det laget maler for ulike spalteantall per side. Valg av mal må tilpasses publikasjonstype, tekstmengde og illustrasjonsbruk.

I en del tilfeller vil det være naturlig å benytte en ekstern designer til utforming av omslag, mens innmaten produseres internt. For den interne produksjonen er det utarbeidet egne rapportmaler i Word. Disse ligger ikke i manualen, men under M-knappen internt i Forskningsrådet.

Det er gjort oppdateringer i gridet som ikke er lagt inn i InDesignmalene her. Endringene omfatter kolofonen på baksiden og inkludering av ikoner for sosiale medier i avsenderfeltet.

For oppdaterte grid og retningslinjer for oppsett, se grid.

 

 

sp_tagg_img

Nedlastbar tag:

Bokmål:
For trykk
EPS

Engelsk:
For trykk
EPS

 
A4
 
 
   
Omslag
 
Innside omslag 2- og 3-spaltemal
   
Bilde: A4 omslag   Bilde: A4 innsideomslag 2-3 spalte    

Nedlastbare filer:

Omslag - eksempel PDF
Omslag - retningslinjer PDF

 

 

   
2-spaltemal
 
3-spaltemal
   
Bilde: A4 2 spalte   Bilde: A4 3 spalte    

Nedlastbare filer:

2 spalter - eksempel PDF
2 spalter - maler InDesign

 

Nedlastbare filer:

3 spalter - eksempel PDF
3 spalter - maler InDesign

   
A5
 
 
   
Omslag
 
Innside omslag 1- og 2-spaltemal
   
Bilde: A5 omslag   Bilde: A5 innsideomslag 1-2 spalte    

Nedlastbare filer:

Omslag - eksempel PDF
Omslag - retningslinjer PDF

 

 

 

   
1-spaltemal
 
2-spaltemal
   
Bilde: A5 1 spalte   Bilde: A5 2 spalte    

Nedlastbare filer:

1-spalte - eksempel PDF
1-spalte - maler InDesign

 

Nedlastbare filer:

2-spalter - eksempel PDF
2-spalter - maler InDesign

   
21 x 24 cm
 
 
   
Omslag
 
Innside omslag 2- og 3-spaltemal
   
     

Nedlastbare filer:

Omslag - eksempel PDF
Omslag - retningslinjer PDF

       
2-spaltemal
 
3-spaltemal
     
       
Nedlastbare filer:

2-spalte - eksempel PDF

2-spalte - maler InDesign
  Nedlastbare filer:

3-spalte - eksempel PDF
3-spalte - maler InDesign