Brosjyrer vanlige programmer

Brosjyrer kan variere mye både i innhold og form. Eksempler kan være en 4-sidig nøktern presentasjon av programmet i den ene enden og en påkostet 16-siders brosjyre med presentasjon av prosjekter og resultater ved programmets avslutning i den andre.

Det er utviklet maler som gir den nødvendige friheten tilpasset formål og omfang. Anbefalte formater er A4, 21 x 24 cm og smalformatet 14 x 29,7 cm. Eksterne designere skal benyttes til utforming av brosjyrer.

Det er gjort oppdateringer i gridet som ikke er lagt inn i InDesignmalene her. Endringene omfatter kolofonen på baksiden og inkludering av ikoner for sosiale medier i avsenderfeltet.

For oppdaterte grid og retningslinjer for oppsett, se grid.

     

A4
 
 
     
Omslag
 
Innside omslag 2- og 3-spaltemal
     
Bilde: A4 omlag   Bilde: A4 innsideomslag 2-3 spalte      

Nedlastbare filer:

Omslag - eksempel PDF
Omslag - retningslinjer PDF

 

Benyttes i større brosjyrer hvor det er behov for innholdsfortegnelse.


     
2-spaltemal
 
3-spaltemal
     
Bilde: A4 2 spalte   Bilde: A4 3 spalte      

Nedlastbare filer:

2 spalter - eksempel PDF
2 spalter - maler InDesign

 

Nedlastbare filer:

3 spalter - eksempel PDF
3 spalter - maler InDesign

     
21 x 24 cm
 
 
     
Omslag
 
Innside omslag 2- og 3-spaltemal
     
       

Nedlastbare filer:

Omslag - eksempel PDF
Omslag - retningslinjer PDF

 

 

     
2-spaltemal
 
3-spaltemal
     
       
Nedlastbare filer:

2-spalte - eksempel PDF
2-spalte - maler InDesign
  Nedlastbare filer:

3-spalte - eksempel PDF
3-spalte - maler InDesign
     
Smalformat
 
 
     
Omslag
 
 
     
Bilde: Smalformat omslag   Bilde: Smalformat innside      


Det er ikke utarbeidet egne brosjyremaler i smalformat, men spaltemaler for invitasjoner kan benyttes. Forøvrig følges retningslinjer for brosjyrer for programmer.

Se Smalformat invitasjonsmal >>