Brosjyrer Store programmer

Brosjyrer kan variere mye både i innhold og form. Eksempler kan være en 4-sidig nøktern presentasjon av programmet i den ene enden og en påkostet 16-siders brosjyre med presentasjon av prosjekter og resultater ved programmets avslutning i den andre.

Det er utviklet maler som gir den nødvendige friheten tilpasset formål og omfang. Anbefalte formater er A4, 21 x 24 cm og smalformatet 14 x 29,7 cm. Eksterne designere skal benyttes til utforming av brosjyrer.

Det er gjort oppdateringer i gridet som ikke er lagt inn i InDesignmalene her. Endringene omfatter kolofonen på baksiden og inkludering av ikoner for sosiale medier i avsenderfeltet.

For oppdaterte grid og retningslinjer for oppsett, se grid.

 

 

sp_tagg_img

Nedlastbar tag:

Bokmål:
For trykk
EPS

Engelsk:
For trykk
EPS

 
A4
 
 
   
Omslag
 
Innside omslag 2- og 3-spaltemal
   
Bilde: A4 omslag   Bilde: A4 innsideomslag 2-3 spalte    

Nedlastbare filer:

Omslag - eksempel PDF
Omslag - retningslinjer PDF

 

Benyttes i større brosjyrer hvor det er behov for innholdsfortegnelse

   
2-spaltemal
 
3-spaltemal
   
Bilde: A4 2 spalte   Bilde: A4 3 spalte    

Nedlastbare filer:

2 spalter - eksempel PDF
2 spalter - maler InDesign

 

Nedlastbare filer:

3 spalter - eksempel PDF
3 spalter - maler InDesign

   
21 x 24 cm
 
 
   
Omslag
 
Innside omslag 2- og 3-spaltemal
   
     

Nedlastbare filer:

Omslag - eksempel PDF
Omslag - retningslinjer PDF

 

 

   
2-spaltemal
 
3-spaltemal
   
     
Nedlastbare filer:

2-spalte - eksempel PDF
2-spalte - maler InDesign
  Nedlastbare filer:

3-spalte - eksempel PDF
3-spalte - maler InDesign
   
Smalformat
 
 
   
Omslag
 
 
   
Bilde: Smalformat omslag   Bilde: Smalformat innside    

Det er ikke utarbeidet egne brosjyremaler i smalformat, men spaltemaler for invitasjoner kan benyttes. Forøvrig følges retningslinjer for brosjyrer for store programmer.

Se Smalformat invitasjonsmal >>